Pelety

mereni tepelneho vykonu

Naše společnost si je vědoma neustále stupňujících se legislativních požadavků na kvalitu ovzduší, měnících se společenských norem s ohledem na změny klimatu a vnímání zákazníků, kteří vyžadují aktivní přístup firem k ochraně životního prostředí. Proto jsme v minulém roce upustili od využívání fosilních paliv a vybudovali plně automatickou linku na peletování čistírenských odpadů, které dříve končili na skládce. Vyrobené pelety jsou nyní spalovány v novém moderním kotli, který díky své vysoké účinnosti dokáže vytopit celý areál mlýna včetně administrativní budovy.

Pokud hodláte také přispět k ochraně životního prostředí, můžete začít právě teď koupí našich pelet.

Palivo: Pelety rostlinné vyrobené z čistírenského odpadu - ø6 mm

Tabulka naměřených hodnot.


Měření
Přiložené množství paliva v kg 37
Doba zkoušky hoření v hod. 4,13h
Průměr. tep. výkon kotle v kW 24,9
Teplota spalin za kotlem ve °C 202
Emise CO (ø), %, l=1 160 ppm
NOx 340 ppm
Emise O2 v % 13,5 %
Výhřevnost paliva v MJ/kg 12,5 MJ/kg
Účinnost kotle v % 85 %
Hodinová spotřeba v kg 8,95
Tep. energie z  1kg paliva v kW/kg 2,8
Množství popele v kg 2,35 kg z  37
Popelnatost v % 6,35
Měrná hmotnost paliva v kg/m3 511
Kalibrační dávka v kg/min 650

 

Pelety mají minimum odrolu, ale nejsou moc tvrdé a nesnesou dlouhou externí mechanickou dopravu do kotle. Výhřevnost paliva je 12,5 MJ/kg. Zátop kotle probíhá rychle a palivo se snadno zapaluje. Popelnatost je vyšší, a sice 6,35%, nicméně kotel takové hodnoty bez problému zvládá. Teplota tavení popelovin je cca 800°C, struska na roštu se spéká, ale odlamuje se a padá do popelníku. Tepelná energie získaná z 1kg = 2,8 kW/kg řadí toto palivo k průměrným alternativním peletám. Při spalování tohoto materiálu v kotli nevzniká zápach, který by zatěžoval okolí. Kotle s pohyblivým roštem zvládnou spalovat paliva tohoto druhu, s popelnatostí přes 5% a vynášet spečené kousky popele, ale je třeba doporučit namontovat adaptér pro odpopelení.

Měření tepelného výkonu:
mereni tepelneho vykonu

Záznam z měření emisí:
zaznam z mereni emisi

Dotazy: info@ceskymlynar.cz