Pojezdové zásobníky

CZECHMILL - pojezdové zásobníky CZECHMILL – pojezdové zásobníky CZECHMILL vysokootáčkový sterilizér

V roce 2014 jsme začali budovat nové podjezdové zásobníky, které slouží pro expedici volných mouk. Stavba byla před koncem loňského roku dokončena a až do kolaudace probíhal zkušební provoz, který prověřil celý expediční systém a potvrdil jeho vysokou efektivitu a kvalitu. Na expediční cestu byl umístěn nový prosévací stroj se sítem o velikosti 600 mikrometrů, který zvyšuje bezpečnost a ochranu našich zákazníků před případnou kontaminací externalitami z procesu výroby.
 
Dalším novým prvkem zvyšujícím bezpečnost a hygienu našich mouk je instalace vysokootáčkového sterilizéru, který mechanickým způsobem zabíjí vajíčka larev brouků, čímž také zvyšujeme hygienu a trvanlivost našich finálních výrobků.

:: Zpět ::Dotazy: info@ceskymlynar.cz