Výroba

CZECHMILL Výroba

Naše výrobní technologie se skládá z jedné automatické mlecí linky, jejíž technologii dodala v 70. Letech společnost TMS Pardubice. Výrobní proces se skládá z několika částí, a sice skladování pšenice, jejího čištění, mletí, míchání mouk a skladování hotových výrobků.

Začátkem všeho je příjem pšenice, kterou nám dodávají regionální farmáři a kterou po předčištění roztřiďujeme dle laboratorně sledovaných charakteristik do několika provozních sil. Následně jsou různé druhy pšenice míchány v požadovaném poměru, který nazýváme zámel.

Dalším krokem výroby mouky je čištění pšenice před mletím. V této fázi zbavujeme obilí nečistot jako jsou plevy, pluchy, svízel, koukol, námel, prach, písek, kovy, bláto, kamínky apod. Během čištění je také obrušován povrch zrna, abychom snížili počet bakterií a mikroorganismů na minimum.

Následuje vlhčení obilí, které zajistí standardní vlhkost finálního produktu ve výši od 14 do 14,5 procenta. Po zvážení se obilí dostává na mlecí stolice, kde se zrno drtí. Rozemleté obilí tzv. "meziprodukt" je vynášen pomocí pneumatické dopravy do horních pater mlýna, kde jsou umístěny vysévače. Uvnitř těchto strojů, které se pohybují krouživým způsobem, se nachází různá síta. Výsledkem je, že rozemleté zrno je rozděleno do několika skupin dle velikosti a výpady na dně tohoto stroje propadá do nižšího patra, kde se nachází stroje na čištění krupic. Zde se u meziproduktů se stejnou granulací oddělují obalové částice od endospermu a nově vniklé meziprodukty propadají do nižších pater mlýna zpět na mletí. Nicméně uvedené nové meziprodukty nepadají opět na stejné válcové stolice jako na začátku mletí, ale na jiné, které jsou svým nastavením (délka a rýhování válců) uzpůsobeny na konkrétní druh meziproduktu.

Zde se dostáváme k tomu, že mlecí stolice jsou rozděleny do několika pasáží z nichž nejdůležitější jsou pasáže šrotovací, které mají za úkol především oddělit endosperm od obalových částic a pasáže vymílací, na kterých se vytváří mouka. Než je tedy vyroben finální výrobek, koluje meziprodukt několikrát dokola celým mlýnem.

Pak už nastává pouze fáze míchání, kde můžeme různé typy mouk mezi sebou kombinovat a následně je posíláme na balení či na skladování do sil.

:: Zpět ::Dotazy: info@ceskymlynar.cz